Het revalidatieprogramma “Herstel en Balans” start regelmatig in de praktijk.

Nederland telt naar schatting 400.000 mensen die leven met de gevolgen van kanker.

Dit aantal en de overlevingsduur na kanker nemen toe. Daarom is goede nazorg bij kanker steeds belangrijker.
Het revalidatieprogramma Herstel & Balans is een programma dat hierop inspeelt.

De ziekte en de intensieve behandelingen hebben aanzienlijke gevolgen, die voor mensen met kanker het functioneren  (ernstig) kunnen belemmeren. Revalideren met Herstel & Balans is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met restklachten zoals vermoeidheid, pijn, angst en neerslachtigheid. De kwaliteit van leven verbetert daardoor.

Herstel & Balans is een groepsprogramma en bestaat uit lichamelijke training en psycho-educatie. Het programma wordt gedurende 10 weken (2 keer per week) verzorgd door een fysiotherapeut en een maatschappelijk werker.