Claudicationetwerk

Etalagebenen.nl is de site voor patiënten met claudicatio intermittens, ook wel “etalagebenen” genoemd.

Etalagebenen.nl is onderdeel van ClaudicatioNet, een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt.
ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.